İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ

(Ders Bologna bilgilerine ulaşmak için ilgili dersin adına tıklayınız)

 
1.  Yıl (Güz Dönemi) (I. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB001 Eğitime Giriş 2 0 2 3
MB003 Eğitim  Sosyolojisi 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
GK002 Yabancı Dil 1 2 0 2 3
GK003 Türk Dili 1 3 0 3 5
GK004 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
FLE111 Okuma Becerileri I 2 0 2 2
FLE112 Yazma Becerileri I  2 0 2 2
FLE113 Dinleme ve Sesletim I 2 0 2 2
FLE114 Sözlü İletişim Becerileri 2 0 2 2
  Toplam 22 0 22 30
 

 
1.  Yıl (Bahar Dönemi) (II. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB004 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
MB002 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
GK005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi 2 2 0 2 3
GK006 Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK007 Türk Dili 2 3 0 3 5
FLE121 Okuma Becerileri II 2 0 2 2
FLE122 Yazma Becerileri II 2 0 2 3
FLE123 Dinleme ve Sesletim II  2 0 2 3
FLE124 Sözlü İletişim Becerileri II 2 0 2 3
FLE125 İngilizcenin Yapısı 2 0 2 2
  Toplam 21 0 21 30
 

 
2.  Yıl (Güz Dönemi) (III. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB008 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
MBS MB-Seçmeli 1 * 2 0 2 4
GKS GK Seçmeli 1 * 2 0 2 3
FLEE AE Seçmeli 1 * 2 0 2 4
FLE211 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları  2 0 2 3
FLE212 İngiliz Edebiyatı I 2 0 2 4
FLE213 Dilbilim I 2 0 2 3
FLE214 Eleştirel Okuma ve Yazma 2 0 2 3
   Toplam 18 0 18 30
 

   
2.  Yıl (Bahar Dönemi) (IV. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB007 Türk Eğitim Tarihi  2 0 2 3
MB005 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
MBS MB-Seçmeli 2 * 2 0 2 4
GKS GK-Seçmeli 2 * 2 0 2 3
FLEE AE-Seçmeli 2 * 2 0 2 4
FLE221 İngilizce Öğretim Programları 2 0 2 3
FLE222 İngiliz Edebiyatı II 2 0 2 4
FLE223 Dilbilim II 2 0 2 3
FLE224 Dil Edinimi 2 0 2 3
   Toplam 18 0 18 30
 
 
3.  Yıl (Güz Dönemi) (V. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB012 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MB011 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
MBS MB-Seçmeli 3 * 2 0 2 4
GKS GK-Seçmeli 3 * 2 0 2 3
FLEE AE-Seçmeli 3 * 2 0 2 4
FLE311 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 3 0 3 5
FLE312 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I  3 0 3 5
FLE313 Dil ve Edebiyat Öğretimi I 2 0 2 3
   Toplam 18 0 18 30
 

 
3.  Yıl (Bahar Dönemi) (VI. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
MB009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
MBS MB-Seçmeli 4 * 2 0 2 4
GKS GK-Seçmeli 4 * 2 0 2 3
FLEE AE-Seçmeli 4 * 2 0 2 4
FLE321 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II  3 0 3 5
FLE322 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II  3 0 3 5
FLE323 Dil ve Edebiyat Öğretimi II 2 0 2 3
   Toplam 18 0 18 30
 

 
4.  Yıl (Güz Dönemi) (VII. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MBFLE015 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10
MB014 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3
MBS MB-Seçmeli 5 * 2 0 2 4
FLEE AE-Seçmeli 5 * 2 0 2 4
GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
FLE411 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme  3 0 3 3
FLE412 Çeviri 3 0 3 3
   Toplam 15 8 19 30
 

 
4.  Yıl (Bahar Dönemi) (VIII. Yarıyıl)
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MBFLE016 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 15
MB013 Okullarda Rehberlik                         2 0 2 3
MBS MB-Seçmeli 6 * 2 0 2 4
FLEE AE-Seçmeli 6 * 2 0 2 4
FLE421 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama 3 0 3 4
   Toplam 11 6 14 30
 

 
Genel Toplam T U K AKTS Saat Yüzde
(MB) Meslek Bilgisi 44 12 50 91 56 34
(GK) Genel Kültür 26 2 27 42 28 18
(AE) Alan Eğitimi 71 0 71 107 71 48
Toplam 141 14 148 240 155 100
     
KISALTMALAR VE AÇIKLAMALAR                           
  (T: Teorik;     U: Uygulama;     K: Kredi)

*Öğrenci MB-Seçmeli ders dosyalarında yer alan 6 dersten 1 adet ders seçer.
*Öğrenci AE-Seçmeli ders dosyalarında yer alan 6 dersten 1 adet ders seçer.
*Öğrenci GK-Seçmeli ders dosyalarında yer alan 4 dersten 1 adet ders seçer.